Krkonoše jsou hory mnoha českých “nej”. Jsou nejvyšší, nejnavštěvovanější, jediné s vysokohorským rázem u nás a neuvěřitelně pestrou přírodou.

Najdeme zde strmé ledovcové kary i rozlehlé horské louky, skalnaté hřebeny i malebná údolíčka lemovaná roubenými domky. Oblé siluety horských hřebenů dokládají, že pohoří je staré téměř 600 miliónů let.

Pro svou drsnou severskou krásu a rozmanitost přírody je pohoří chráněno jako biosférická rezervace UNESCO, kde se vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů, celé území je také vyhlášeno jako významné ptačí území.